torsdag 12 april 2012

I will blame myself for holding onto what I hoped would keep you by my side


Your words are like knives
They peel my skin and pierce my soul
Your body will burn tonight, but your heart will remain cold

söndag 8 april 2012

Du.

Du tror du vet hur allt ska vara
Du vet när allting passar sig
Utom när jag ska förklara
hur jag känner mig
Du bryr dig inte om mig mera
Och det har tagit mig så hårt
Du kan väl inte acceptera
Att någonting är svårt